Kvalitet i Ledelse.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Priser

- Ydelser

Honoraroversigt

Timesats, medgået effektiv tid 1.000 kr./time for konfliktmægling excl. moms.

Brug af personlighedstests afregnes pr. enhed til normalt costpris, typisk fra 300 kr. til 3.000 kr. pr. enhed afhængig af valgt testværktøj.

Yderst konkurrencedygtige priser, taget i betragtning, at I tilbydes nogle af landet mest kompetente konsulenter.

Benchmark selv på honoraret viser markedspriser hos øvrige konsulenter, der oftest er det dobbelte. Prøv selv at Google!

Kørsel/forplejning efter statens takster. Ingen skjulte omkostninger. Der tillægges alene moms.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu