Kvalitet i Ledelse.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Fundraising

Et skabe den fornødne finansiering af et udviklingsprojekt er ofte problematisk, da midlerne ikke findes i de ordinære budgetter.
Der findes en genvej, nemlig ekstern finansiering via fonde, EU, offentlige midler eller sponsorater.
For mange er dette kompliceret og uigennemskueligt.

Kvalitet i Ledelse.dk yder som en af de få konsulenter herhjemme bistand til udarbejdelse af ansøgning. Vælg selv om i blot ønsker rådgivning eller i foretrækker alt ansøgningsarbejdet udfærdiget af os. Der ydes naturligvis ikke garanti for støtte, men succesraten er høj, hvilket fermgår af nedenstående cases.

Rådgivningen omhandler hvilke projekter der er støtteberettigede, hvad kræves, hvordan vinkles ansøgningen, og hvordan sikres høj chance for bevilling.

Cases:

  • På Teknologisk Institut søgtes ofte om EU-finansiering af udviklingsprojekter, primært i Østeuropa og Rusland under ledelse af Peter Olesen

  • I Kulturfonden søgte vi om sponsorstøtte og EU-finasering til en række projekter, med over 100 mio. kr. i udbytte under ledelse af Peter Olesen

  • På Danmarks Teknikse Universitet er der til Administation søgt 3 gange om støtte fra Statens Center for Kompetenveudvikling til udviklingsprojekter, alle tre projekter blev bevilget med knap 2 mio. kr. i alt, ligeledes faciliteret af Peter Olesen


Nu er det jeres tur til at modtage støtte til jeres ønskeprojekt....

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu