Kvalitet i Ledelse.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Coaching

- Ydelser

Coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor graden af styring fra coachens side er relativt lav og samtidigt forudsætter en forholdsvis høj  indlevelsesevne i fokuspersonens situation/vilkår. Hertil kommer at coaching bedst fungerer, når samtalen og refleksionen er fri og uformel.

Coaching af ledere (Executive Coaching)
Selvom coachingteknikken er den samme uanset om vi coacher en topleder eller en medarbejder, vil der i praksis være forskel på coachingsamtalen og dermed kravene til coachens kompetencer. Det skyldes ofte at fokuspersonens problemstilling, erfaringer og uddannelses er forskellig.
Med hensyn til coaching af ledere oplever vi, at den er værdifuld i en række situationer, hvor den pågældende leder savner en kompetent, men neutral samtalepartner at spille bold med. Særligt er coaching relevant i situationer, hvor den enkeltes personlige lederskab bliver genstand for stor opmærksomhed fra organisationen. Det kan f.eks. være hvis lederen er nyudnævnt, der skal ske forandringer i organisationen eller i situationer, hvor den pågældende leder oplever, at medarbejdere misforstår lederen eller der er behov for ændret ansvarsfordeling mellem medarbejdere og leder.

Coaching af medarbejdere
På medarbejderniveau oplever vi en række af de situationer, hvor medarbejdere udtrykker behov for coaching. Men reelt er mange af disse ønsker mere et spørgsmål om at få det, man tidligere kaldte et ’godt råd’. Det kan fx være ledende medarbejdere, der er blevet seniorer, eller som har problemer med kolleger eller leder.

Fælles betingelser
Coaching handler ikke kun om kompetencer hos coachen, men også om "god kemi" mellem parterne. Derfor er første møde altid uforpligtende. På 1. møde aftales altid, hvad sigtet med coachingen er, og hv'ilket resultat/output, den skal føre til.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu